Moni autoilija kokee talviautoilun haasteelliseksi, sillä monet kokeneetkin kuljettajat voivat jäädä kiinni lumeen. Talvikeleillä tie on liukas ja ajonäkyvyys heikkenee. Auton lumesta ja jäästä puhdistamiseen sekä lämmittämiseen tulisi varata riittävästi aikaa ennen kuin lähdetään liikenteeseen, tämä helpottaa huomattavasti näkyvyyttä ja ajettavuutta. Tervetuloa blogin pariin, tällä kertaa aiheenamme on talviautoilu ja miten hinauspalvelut voivat olla avuksi autoilijalle.

Kaiken lähtökohta on hyvä ennakointi. On aina riski lähteä ajamaan sellaiseen paikkaan missä autolla on mahdollista jäädä kiinni hankeen. Mikäli näin kuitenkin pääsee käymään, on hyvä olla varautunut asianmukaisilla varusteilla ja etukäteen tallentaa puhelimeen hinaus- tai tiepalvelunpalveluiden numero. Hinaus voidaan tilata paikalle 24 tuntia vuorokaudessa, kaikkina viikonpäivinä.

Näillä keinoilla voit jatkaa matkaasi

Auto on hyvä varustella muutamalla apuvälineellä, joka auttaa jos auto on jumittunut lumeen, kuten esimerkiksi varoituskolmio, heijastinliivit sekä lumilapio.  Lumilapiolla voi kaivaa lunta pois renkaiden ympäriltä tai auton pohjan alta, näin auton on helpompi lähteä liikenteeseen.

Mikäli lapioinnista ei ole apua, suositellemme kokeilemaan auton heijausta. Heijaaminen tarkoittaa auton liikuttamista edes taas, jotta auton liikerata kasvaa. Ensin autoa ajetaan hieman eteenpäin ja sitten taas peruutetaan taaksepäin. Tätä toistetaan, ja toistojen myötä ajomatka pitenee.

Heijatessa on todella tärkeätä havainnoida ympäristö ja muut tienkäyttäjät, jotta ei tule osuneeksi mihinkään tai kehenkään. Myös auton sivuilla tulisi olla tilaa, koska pehmeässä lumessa on myös mahdollista että auton vetävä pää alkaa yllättäen liukua sivusuunnassa.

Turvaudu tarvittaessa ammattilaisen hinausapuun

Jos auto sattuu jäämää kiinni penkkaan, tyypillisimpiä vaurioita ovat puskurien tai etusäleikön hajoaminen sekä pakoputken halkeaminen. Yleensä myös moottoritilan suojamuovit voivat murtua. Mikäli näin käy, kannattaa ottaa yhteyttä hinauspalveluun. On järkevää että ei itse ala hinaamaan autoa, erityisesti vilkkaasti liikennöidyissä paikoissa. Näiden tilanteiden varalta on hyvä selvittää kuuluuko oman ajoneuvon vakuutukseen hinausturva sekä voiko vakuutusta hyödyntää tällaisessa tilanteessa. Ammattilaisen tekemä hinaus irrottaa auton hangesta turvallisesti. Mikäli autoa joudutaan hinaamaan, täytyy sen puskurista avata muovinen luukku, jotta voidaan asentaa hinauskoukku. Pakkasella muovinen puskuri voi särkyä herkästi ja kannattaakin avata luukku varoen. Hinaukset suorittaa esimerkiksi Hinaus- ja kuljetuspalvelu Rantanen Oy.

jaa