Oletko koskaan joutunut tilanteeseen, jossa autosi hyytyy kesken matkan tai ei lähde käyntiin ollenkaan. Yllättävissä tilanteissa ovat hyvät neuvot tarpeen ja usein myös asiantunteva apu. Hinauspalvelu auttaa monenlaisissa yllättävissä tilanteissa, mutta myös monissa ennalta sovituissa tapauksissa. Toisen auton hinaaminen ei ole niin yksinkertaista kuin ensin kuvittelisi ja siinä täytyy ottaa huomioon monenlaisia asioita. Ammattimaisen hinauspalvelun käyttö on aina suositeltavaa, että hinaus tapahtuisi mahdollisimman turvallisesti ja myös lisävahinkojen välttämiseksi. Hinauspalvelu päivystää vuorokauden ympäri ja saapuu ripeästi paikalle. Tiepalvelu pyrkii yleensä auttamaan siten, että matka voisi jatkua, jos se vain on mahdollista ja auto saadaan korjattua tien päällä. Esimerkiksi renkaan puhjetessa, bensan loppuessa tai jos auto ei käynnisty ilman apuvirtaa, pääsee matkaa yleensä jatkamaan eteenpäin, jos auto ei ole muuten vahingoittunut.

Miten hinaus tehdään lainmukaisesti oikein?

Tieliikennelaissa on määritelty säännöt siihen, miten hinaus täytyy suorittaa ja minkälaisia varusteita siihen tulee käyttää. Laissa on muun muassa määritelty, että ajoneuvoja hinattaessa köydellä, tulee niiden välillä olla vähintään kolme metriä, mutta enintään kuusi metriä. Hinausköyden tai tangon keskelle tulee kiinnittää selkeästi näkyvä lippu. Jarruvikaista ajoneuvoa saa hinata vain puomia tai tankoa käyttäen. Ohjausvikaista autoa saa hinata vain apuvaunun avulla tai puomin varaan nostettuna. Useampaa ajoneuvoa ei saa hinata samaan aikaan samalla vetävällä ajoneuvolla ja hinattava ajoneuvo ei saa ilman pakottavaa syytä olla vetävää ajoneuvoa painavampi. Molemmilla, myös hinattavan ajoneuvon kuljettajalla tulee olla kyseisen ajoneuvon kuljettamiseen oikeuttava ajokortti. Lisäksi moottori- ja moottoriliikenneteillä ei saa hinata köyttä, vaijeria tai vastaavaa käyttäen, mutta tästä poikkeuksena rikkoutuneen ajoneuvon saa hinata lähimpään poistumiskohtaan. Hinatessa sallittu maksiminopeus on 60 km/h.

Mitä muuta hinatessa tulee ottaa huomioon

Hinaukseen kannattaa valmistautua lukemalla, mitä ajoneuvon ohjekirjassa sanotaan sen hinaamisesta. Kaikkia ajoneuvoja ei saa hinata ollenkaan, esimerkiksi automaattivaihteisia autoja. Oikean hinausvälineen valinta on myös tärkeää vian tyypistä ja ajoneuvoista riippuen. Molempien autojen jarrut tulee tarkistaa ennen hinaamista ja kokeneemman kuljettajan tulisi olla hinattavassa autossa. Jos hinattava auto on vaarallisessa tai runsaasti liikennöidyssä paikassa, esimerkiksi moottoritiet ja kehätiet, kannattaa ottaa yhteyttä ammattilaisiin, koska kolaririski vilkkaasti liikennöidyillä teillä on suuri.

Lisätietoa hinauspalveluista voit lukea esimerkiksi Hinaus- ja kuljetuspalvelu Rantanen Oy sivuilta.

jaa